Disclaimer - The Chesterfield Brand

Disclaimer


Bij Webbags BV - The Chesterfield Brand koop je vertrouwd online leren tassen en leren accessoires.

Webbags B.V.

Amerikaweg 58A

9407TM Assen

Website: https://chesterfieldbags.nl

Webbags B.V. verleent u bij deze toegang tot de website chesterfieldbags.nl en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Webbags B.V. behoudt zich ten alle tijde het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarover enige mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Alle op onze website aangeboden foto’s, teksten en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Webbags B.V. kan getoonde materialen op elk gewenst moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling daarvan.

Gebruikers van chesterfieldbags.nl kunnen met uitzondering van hun eigen account zelf geen inhoud op de website plaatsen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom, foto’s, teksten en andere geplaatste materialen liggen bij Webbags B.V. Het kopiëren, verspreiden en iedere andere vorm van het gebruik van onze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Webbags B.V. behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is tevens ook niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, zonder schriftelijke toestemming van Webbags B.V.